معاونت دانشجويي

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر به دانشجویان با بکارگیری حداکثر امکانات موجود در راستای رفع نیازها و مشکلات دانشجویی و ایجاد محیطی آرام و بالنده جهت پیشرفت علمی و معنوی دانشجویان قدم برداشته و سعی دارد به موازات فعالیت های آموزشی و پژوهشی بستر مناسبی جهت استفاده بهتر و بیشتر از امکانات آموزشی را فراهم نموده و در نهایت زمینه های ارتقاء سطح علمی و فرهنگی این قشر را فراهم سازد.

نام : محمدعلی جعفری
مسئوليت : مدیر امور دانشجویی، مسئول امور مشمولین، مسئول امور خوابگاه ها
تلفن تماس : داخلی ۳۰۲
پست الكترونيك :
نام : محمد فرخی
مسئوليت : رئيس اداره امور دانش آموختگان
تلفن تماس : داخلی ۳۰۵
پست الكترونيك :
نام : علیرضا مقامی
مسئوليت : امور دانش اموختگان
تلفن تماس : داخلی ۳۰۵
پست الكترونيك :
نام : سعید جاویدی
مسئوليت : رئیس دفتر فرهنگ اسلامی
تلفن تماس : داخلی ۳۰۳
پست الكترونيك :
اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ قمري

۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۲۶
طلوع آفتاب ۰۶ : ۵۱
اذان ظهر ۱۱ : ۵۵
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۹
اذان مغرب ۱۷ : ۱۸
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر