حوزه رياستپل هاي ارتباطي با رياست محترم واحد:
تلفن مستقيم: 44351075 - 071 فكس 44351077 - 071
تلفن غير مستقيم: 97 - 44351091 - 071
ايميل:
لطفا در متن پيام خود جهت بررسي و اعلام نتيجه اطلاعات ضروري (تلفن ثابت، همراه، شماره پرسنلي، شماره دانشجويي و . . .) را وارد نمائيد.

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر