Untitled 3

1-    آسیب سر

2-    آموزش به  بیمار

3-     فارماکولوژی و شناخت داروهای گیاهی

4-    مقاله نویسی به زبان فارسی

5-    آموزش spss

6-    Endnote

7-    اخلاق در پژوهش های پزشکی

8-    اشنایی با تحقیق کیفی

9- کنترل عفونت

 

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر