لیست تلفن های داخلی اتاق های همکاران گرامی

ریاست واحد

146

 

مسؤل دفتر ریاست

و روابط عمومی

101

 

44351073

حوزه معاونت اداری و مالی

201

44350654

حوزه معاونت دانشجویی

301

44351083

مدیر امور مالی

202

44351403

مدیر امور دانشجویی

302

44351402

صندوق رفاه دانشجویی

204

44350652

امور فارغ­التحصیلان

305

44351402

مدیر امور اداری

203

44350653

دفتر حراست

 

110

44351072

امور شهریه

205

44351084

گزینش (محمد فرخی)

111

44351087

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی

حاج آقا جاویدی

303

 

44351088

خوابگاه ها

 

 

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی  اپراتور

گروه معارف اسلامی

304

-

خوابگاه زینبیه

-

44351078

مهمانسرا

-

44350641

خوابگاه فاطمیه

-

44351074

آشپزخانه

206

-

خوابگاه غدیر

-

44338932

نگهبانی

100

-

آموزشکده سما - مهندس یاسر زارع

-

44350918

انبار

207

-

آقای بهرامی

-

44351090

دبیرخانه

102

-

خانم بهرامی - خانم قنبری

-

44351047

حوزه معاونت آموزش

401

44351098

مدرسه و هنرستان سما

-

44351472

مدیر آموزش

402

44351094

مدرسه ابتدایی دخترانه سما

-

44351471

کامپیوتر (ثبت نمرات) گروه پرتوپزشکی

404

-

مدرسه راهنمایی پسرانه سما

-

44332813

کارگزینی هیآت علمی

413

44351089

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

403

44351085

بایگانی آموزش گروه حقوق و علوم قضایی (علی اکبر محمدی)

405

-

امور کتابخانه

411

-

دایره امتحانات

406

-

باشگاه پژوهشگران جوان (ساریخانی)

412

-

کارشناسان آموزش

اداره انفورماتیک

103

44350651

گروه حسابداری، مدیریت، معماری، آموزش ابتدایی

 (آقای صفائیان)

407

-

حوزه­های مختلف

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی (حکیمه مهرپرور)

408

-

سلف اساتید

306

-

گروه پرستاری (خانم سبیلی)

409

-

تعاونی دانشگاه

-

44350893

اتاق اساتید

410

-

دفتر بسیج دانشجویی (خواهران)

307

-

 

 

 

کافی نت

120

-

 

 

 

فاکس دانشگاه

-

44351077

 

 

سایت دانشگاه : www.iauabadeh.ac.ir

شماره تلفن­های دانشگاه: 44351093 44351094 44351095 44351096 44351097 44351098