Untitled 1

 

لیست پایان نامه های نیمسال دوم 94-93 رشته آموزش زبان انگلیسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

1

اسلان فروهرزاده

تجسم سازی با تکیه برمعنی و تاثیر آن بر یادگیری وبازیابی لغات

 دربین دانش آموزان موسسات زبان کهکیلویه (دهدشت )

2

المیرا اعرابی چم علیشاهی

استفاده از اصلاحات گفتاری ازدیدگاه دانشجویان ارشد زبان انگلیسی

3

الهام بردبار

تاثیر برنامه کار محور بر توانایی مهارت محبت کردن دانشجویان  ایرانی

که زبان انگلیسی رابه عنوان زبان خارجی می آموزند.

4

الهام همت شیرازی

تجزیه وتحلیل منتقدانه فرهنگ انگلیسی وآمریکایی موجود درکتب آموزش زبان در ایران

5

پگاه اسکندری

بررسی وکاربرد راهبردهای صحبت کردن توسط دانشجویان ایرانی در رشته زبان انگلیسی

6

جعفر راستی

برداشت ونگرش معلمان سال اول متوسطه اول پیرامون کتاب جدید التالیف

 زبان انگلیسی :مطالعه ای بر اساس رویکرد ارتباطی

7

حسین شیروانی

ارتباط تستهای عینی درک مطلب وترجمه برای دانشجویان دروس انگلیسی برای اهداف خاص

8

خاطره رزمجو

تاثیر واشبک برطبیق مطالب درسی :بررسی دیدگاه معلمان زبان انگلیسی ایرانی

9

رضا هنرمند

بررسی تاثیر بازی کلمه ردیف وفلش کارت در یادگیری واژگان انگلیسی در کودکان نو آموز

10

زهراکیانی

راهبردهای موثر آموزش واژه های دانشکاهی در کلاس انگلیسی به عنوان زبان خارجه

 : دیدگاه معلم های ایرانی

11

ساراقاسمی

ارزیابی برخی کتاب های نامه نگاری در زبان انگلیسی موجود درایران ازدیدگاه منظور شناسی

12

سعید عباسی قیری

بررسی تاثیر عملکرد میزان فکر انتقادی بر مهارت نگارش زبان آموزان پسر ودختر ایرانی

13

سعیده اروانه

تمرین مهارت نوشتن انفرادی یادسته جمعی :کدامیک روش بهتری

جهت بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی است

14

صادق کریمی

بررسی کتب زبان عمومی موجود در دانشگاه های ایران

15

علی اصغر قرقانی پور

تصحیح سریع وباتاخیر اشتباهات تلفظی فراگیران زبان خارجی ونگرانی آنها از نحوه تلفظ

16

علیرضا رضانیا

بررسی تاثیر توجه به مراعات النظیر در موفقیت مفاهیم خواندن فراگیران زبان خارجی

17

عین الله زارعی

عوامل بازدارنده در مهارت شنیداری درمیان زبان آموزان ایرانی

18

فیروزه حسن زاده روحلایی

استفاده از موسیقی درکودکان نابینا  وکم بینا برای آموزش کلمات انگلیسی

19

کاوه الهی

ابزارهای تخفیف در کنش گفتار امتناع از پذیرش درخواست :

آیا جنسیت ،سن ومهارت زبانی زبان آموزان تاثیر دارد

20

مجید حقیقی

تاثیرات شرح لغوی تلویحی و تصریحی بر فراگیری لغت های زبان

 دوم از طریق شنیدن توسط دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

21

مرضیه دهقان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،خود باوری ودانش واژگانی دانشجویان کارشناسی ارشدزبان خارجه

22

مریم خسروی

تاثیر هو هیجانی زبان آموزان ایرانی برقدرت درک مفاهیم آنها در زبان انگلیسی

23

مهسا حسامی

بررسی نیازهای زبانی دانشجویان ایرانی رشته مهندسی و

 واحد های انگلیسی برای اهداف خاص در دانشگاه

24

مینا صفایی

بررسی خود ارزیابی از کارایی معلمان زبان انگلیسی استان فارس ونوع نظارت مورد پسند آنها

25

نجمه ساریخانی

تاثیر دانسته فرهنگی برعملکرد داوطلبان کنکور ایرانی

در آزمون خواندن ودرک مطلب و آزمون های بسته

26

هدی فانی

مقایسه اثربخشی روش یادگیری مشارکتی و آموزش

 سنتی بریادگیری واژگان وتلفظ :مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی متوسط پایین زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر