Untitled 1

آگهی مزایده

 

 

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده در نظر دارد بوفه، انتشارات، کافی نت و ساندویچی موجود در دانشگاه و خوابگاه خواهران را از

   طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این

   آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه به آدرس iauabadeh.ac.ir مراجعه نمایند.

   دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.       

    هزینه آگهی با برنده مزایده می­باشد.

 

    تلفن تماس:

44350653-071

 

 
بوفه و ساندویچی خوابگاه
 بوفه و ساندویچی محوطه
اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر