Untitled 1

آگهی مزایده

 

 

       

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده در نظر دارد خودرو سواری پژو 405 زیر را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از علاقمندان دعوت می شود جهت رویت خودرو به امور اداری دانشگاه مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه 30 فروردین 97 به حراست دانشگاه تحویل و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: آباده بلوار شهید چمران- خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی آباده کد پستی 55838-73919 ارسال نمایند.

   دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.       

    هزینه آگهی با برنده مزایده می­باشد.

 

    تلفن تماس:

44350653-071

 

 
فرم مزایده خرید خودرو
 
اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر