برنامه عملیاتی کمیته مشورتی دانشجویی

- زمینه سازي براي بهره گیري از خلاقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان

- انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه هاي آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

- بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعالیت هاي دانشجویی در حیطه هاي آموزش علوم پزشکی

- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي کیفی آموزشی

- بسترسازي براي تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء برنامه هاي آموزشی

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر