برنامه عملیاتی کمیته مشورتی دانشجویی

- زمینه سازي براي بهره گیري از خلاقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان

- انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه هاي آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

- بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعالیت هاي دانشجویی در حیطه هاي آموزش علوم پزشکی

- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي کیفی آموزشی

- بسترسازي براي تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء برنامه هاي آموزشی

اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

۲۳ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب ۱۷ : ۵۵
اذان مغرب ۱۸ : ۱۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر